Điều khoản và điều kiện

1. Quyền sở hữu dịch vụ
Chào mừng bạn đến với Công ty TNHH Mandetra (sau đây gọi tắt là “Mandetra”). Trang web Mandetra.com (https://www.mandetra.com) và dịch vụ Mandetra (gọi chung là “Dịch vụ Mandetra”, “Dịch vụ”, “Trang web”, “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) thuộc sở hữu của Công ty TNHH Mandetra và, đôi khi, đó là công ty con và công ty liên kết, người kế thừa và người được chỉ định (gọi chung là “Mandetra ”). Dịch vụ Mandetra hiện bao gồm nhiều trang web khác nhau tại hoặc được liên kết với URL https://www.mandetra.com, cũng như các khu vực của nhiều trang web được điều hành bởi các công ty khác đã ký kết thỏa thuận với Mandetra để xuất bản Nội dung của họ thông qua Dịch vụ Mandetra trên trang web của họ. Dịch vụ Mandetra có thể mở rộng hoặc thay đổi theo thời gian.

2. Phí và lệ phí.
Mandetra cung cấp cả đăng ký dịch vụ miễn phí* và trả phí và có thể áp dụng phí đối với các dịch vụ chọn lọc trên cơ sở gọi món. Chương trình dịch vụ miễn phí của Mandetra được tài trợ bởi các nhà tài trợ và quảng cáo phù hợp với trường học, đồng thời có dạng quảng cáo video hiển thị trên trang và trước/sau khi phát video. *Do những hạn chế về doanh thu quảng cáo quốc tế, gói dịch vụ miễn phí của Mandetra chỉ áp dụng cho các học sinh cấp 1 trở xuống tại Việt Nam. Giá Mandetra có thể có sẵn trên trang web Mandetra hoặc theo yêu cầu bằng văn bản từ tochucmandetra@gmai.com . Mandetra bảo lưu quyền thay đổi các chính sách về phí và giá khi cần thiết mà không cần thông báo trước.

3. Áp dụng các Điều khoản và Điều kiện chung.
Việc sử dụng bởi người dùng cuối của Dịch vụ Mandetra (“bạn”, “của bạn”, “người dùng” hoặc “chủ tài khoản”) và trang web Mandetra chịu sự điều chỉnh của các Điều khoản và Điều kiện chung này. Bằng cách truy cập trang web (bao gồm duyệt Trang web, tải lên Nội dung hoặc hoàn tất đăng ký Tài khoản), bạn đồng ý với Điều khoản và Điều kiện chung chi phối Mandetra.com. Trừ khi có quy định rõ ràng khác, mọi Dịch vụ mới, bao gồm mọi tài sản mới của Mandetra, sẽ phải tuân theo các Điều khoản và Điều kiện chung này. Ngoài ra, Mandetra có thể có các thủ tục đăng ký riêng biệt và các điều khoản và điều kiện riêng biệt, điều khoản dịch vụ, thỏa thuận người dùng hoặc (các) thỏa thuận pháp lý tương tự đối với một số Dịch vụ nhất định của Mandetra. Khi bạn đang sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào do Mandetra cung cấp mà không có thỏa thuận pháp lý riêng, các Điều khoản và Điều kiện chung này sẽ được áp dụng. Ngoài ra, Mandetra đôi khi cũng có thể cung cấp một số dịch vụ nhất định được điều chỉnh bởi các điều khoản dịch vụ của các đối tác dịch vụ tương ứng. Khi Dịch vụ Mandetra đang chạy trên các trang web của bên thứ ba, các điều khoản và điều kiện sử dụng của các trang web đó có thể được áp dụng ngoài các điều khoản và điều kiện này.

Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn nên xem lại Thỏa thuận này với cha mẹ hoặc người giám hộ của mình để đảm bảo rằng bạn và cha mẹ cũng như người giám hộ của bạn hiểu nó. Ngoài ra, nếu bạn dưới 13 tuổi, cha mẹ bạn bắt buộc phải đồng ý với Điều khoản và Điều kiện của trang web trước khi bạn sử dụng chung hoặc xác thực tài khoản.

4. Chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện Chung
Bằng cách sử dụng Dịch vụ Mandetra, bạn đồng ý, không giới hạn hoặc đủ điều kiện, bị ràng buộc và tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này cũng như bất kỳ nguyên tắc hoặc quy tắc đã đăng nào khác áp dụng cho bất kỳ trang web nào có Dịch vụ Mandetra.
Lưu ý: Đối với các điều khoản và quy định của GDPR, vui lòng tham khảo Chính sách quyền riêng tư của Mandetra tại: https://www.mandetra.com/chinh-sach-bao-mat/
Nếu bạn không đồng ý với Thỏa thuận này, bạn nên rời khỏi Trang web và ngừng sử dụng Dịch vụ ngay lập tức.

5. Điều kiện và Hạn chế sử dụng.
Chấm dứt. Việc sử dụng Dịch vụ Mandetra phải tuân theo các Điều khoản và Điều kiện này. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Mandetra có thể chấm dứt và/hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào bất kỳ phần nào của Dịch vụ Mandetra nếu bạn không tuân thủ Điều khoản và Điều kiện hoặc bất kỳ hướng dẫn và quy tắc nào khác do Mandetra công bố. Bất kỳ việc chấm dứt hoặc đình chỉ nào như vậy sẽ do Mandetra toàn quyền quyết định và có thể xảy ra mà không cần thông báo trước hoặc bất kỳ thông báo nào. Mandetra tiếp tục bảo lưu quyền chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bất kỳ người dùng nào vào Mandetra hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ Mandetra đối với bất kỳ hành vi nào mà Mandetra, theo quyết định riêng của mình, tin rằng là hoặc có thể gây hại trực tiếp hoặc gián tiếp cho những người dùng khác, cho Mandetra hoặc các công ty con, chi nhánh hoặc nhà thầu kinh doanh của nó hoặc cho các bên thứ ba khác, hoặc đối với bất kỳ hành vi nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào của địa phương, tiểu bang, liên bang hoặc nước ngoài. Mandetra tiếp tục bảo lưu quyền chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bất kỳ người dùng nào vào Dịch vụ Mandetra vì bất kỳ lý do gì hoặc không vì lý do gì, theo quyết định riêng của Mandetra mà không cần thông báo trước.

Truy cập Nội dung. Xin lưu ý rằng phần lớn nội dung được tìm thấy trên hoặc thông qua Mandetra là dành cho đối tượng chung và nội dung phải đáp ứng các tiêu chuẩn của cộng đồng địa phương, nhưng có thể không phù hợp với tiêu chuẩn của bạn. Nội dung được tải lên bởi người kiểm duyệt Giáo viên tuân theo các tiêu chuẩn của cộng đồng địa phương cũng như quy tắc đạo đức và tiêu chuẩn để phát video. Nếu Mandetra biết rằng bất kỳ ai dưới 13 tuổi tìm cách thực hiện giao dịch thông qua Dịch vụ, Mandetra sẽ yêu cầu sự đồng ý đã được xác minh của phụ huynh, theo Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em năm 1998 (“COPPA”). Một số khu vực của Dịch vụ Mandetra có thể không khả dụng cho trẻ em dưới 13 tuổi trong bất kỳ trường hợp nào. Mandetra có thể vô hiệu hóa bất kỳ nội dung nào vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của mình.

Dịch vụ miễn phí. Việc cung cấp và sử dụng Mandetra trong chương trình dịch vụ miễn phí của chúng tôi được thực hiện nhờ sự hỗ trợ của các nhà tài trợ và quảng cáo phù hợp với trường học. Bằng cách tạo và sử dụng tài khoản Mandetra miễn phí, bạn thừa nhận thực tế là quảng cáo có thể xuất hiện trên các trang và video mà bạn truy cập, xem hoặc chia sẻ. Một chương trình quảng cáo miễn phí có sẵn.

Đăng ký và Quyền riêng tư. Một số Dịch vụ của Mandetra sẽ yêu cầu người dùng đăng ký và cung cấp một số dữ liệu nhất định. Khi xem xét việc sử dụng các Dịch vụ đó, khi đăng ký và cung cấp dữ liệu đó, bạn đại diện và đảm bảo rằng: (a) thông tin về bản thân bạn là đúng, chính xác, hiện hành và đầy đủ (ngoài các mục tùy chọn) theo yêu cầu của các đăng ký Mandetra khác nhau các biểu mẫu (“Dữ liệu đăng ký”) và (b) bạn sẽ duy trì và cập nhật kịp thời Dữ liệu đăng ký để giữ cho dữ liệu đúng, chính xác, hiện hành và đầy đủ. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ hoặc Mandetra có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó không đúng sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ, thì Mandetra có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Dịch vụ hiện tại hoặc trong tương lai.

Tất cả đăng ký Mandetra trở thành tài sản độc quyền của Mandetra, các chi nhánh, đơn vị kế thừa có lợi ích và các công ty con của Mandetra. Mandetra bảo lưu quyền sử dụng và tái sử dụng tất cả thông tin đăng ký và thông tin người dùng có thể nhận dạng cá nhân khác tuân theo Chính sách quyền riêng tư của Mandetra. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, Bạn xác nhận đã nhận được Chính sách quyền riêng tư của Mandetra, bao gồm Thông báo của chúng tôi về quyền riêng tư của trẻ em dưới 13 tuổi khi sử dụng Dịch vụ Mandetra.

Đối với những phần của Dịch vụ Mandetra yêu cầu đăng ký, khi đăng ký, bạn sẽ nhận được một mật khẩu. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu và ID, đồng thời chịu trách nhiệm hoàn toàn cho tất cả các hoạt động diễn ra dưới mật khẩu hoặc ID của bạn. Bạn đồng ý (a) thông báo ngay cho Mandetra về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác và (b) đảm bảo rằng bạn thoát khỏi tài khoản của mình vào cuối mỗi phiên. Mandetra không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ yêu cầu này. Việc chia sẻ thông tin tài khoản bí mật như Mật khẩu với những người dùng khác là vi phạm Điều khoản của Trang web này.

Đồng đăng ký. Như được liệt kê bên dưới, Mandetra hợp tác với một hoặc nhiều nhà cung cấp dịch vụ để đào tạo sản xuất video hoặc phát triển chuyên môn khác mà chúng tôi tin là không thể thiếu đối với thành công của giáo viên hoặc quản trị viên trường học (Người điều hành Mandetra) khi sử dụng Mandetra và để cải thiện kỹ năng sản xuất video của họ nói chung. Do đó, tất cả các tài khoản cấp Người điều hành đều nhận được đồng đăng ký tài khoản miễn phí trên các nhà cung cấp được liệt kê bên dưới. Người điều hành có thể chọn không tham gia hoặc hủy đăng ký miễn phí của họ bất kỳ lúc nào.

Biểu mẫu chọn không tham gia trình tạo video
Chọn Không tham gia, Chỉnh sửa và Hủy bỏ : Theo yêu cầu, Mandetra sẽ (a) xóa thông tin cá nhân của bạn và con bạn khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi, do đó hủy đăng ký của bạn; (b) sửa thông tin cá nhân mà bạn cho là sai; hoặc (c) đối với tài khoản Người lớn, chúng tôi sẽ cho phép bạn “chọn không tham gia” vai trò Người điều hành đã được trao cho các nhà giáo dục/người điều hành đã được xác minh để giúp duy trì các tiêu chuẩn an toàn của Mandetra, trong khi vẫn cho phép truy cập vào trang web. Để yêu cầu chỉnh sửa, hãy liên hệ với Mandetra.

Trách nhiệm đối với trẻ vị thành niên. Tất cả trẻ vị thành niên dưới 13 tuổi phải được ủy quyền bởi phụ huynh/người giám hộ đã được xác minh hoặc giáo viên được phê duyệt để tạo Tài khoản trẻ em. Người lớn phải tạo Tài khoản Phụ huynh hoặc Tài khoản Tổ chức (“Người điều hành”) để truy cập trang web. Các vai trò tài khoản Người lớn này phải trải qua các quy trình xác minh theo quy định để xác thực tài khoản của trẻ em và phê duyệt việc sử dụng Trang web. Trong trường hợp bạn đã ủy quyền cho trẻ vị thành niên sử dụng Dịch vụ, bạn thừa nhận rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về: (i) hành vi trực tuyến của trẻ vị thành niên đó; (ii) kiểm soát quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của trẻ vị thành niên; và (iii) hậu quả của bất kỳ hành vi lạm dụng nào của trẻ vị thành niên. BẠN XÁC NHẬN RẰNG MỘT SỐ KHU VỰC CỦA DỊCH VỤ MANDETRA CÓ THỂ CHỨA TÀI LIỆU KHÔNG PHÙ HỢP CHO TRẺ VỊ THÀNH NIÊN.

Thực hành kiểm duyệt nội dung. Nội dung được Người kiểm duyệt là giáo viên (“Tài khoản tổ chức” hoặc “Người kiểm duyệt”) sàng lọc nhưng không có lỗi. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn có thể tiếp xúc với Nội dung gây khó chịu hoặc phản cảm. Người kiểm duyệt cố gắng hết sức để tự lọc tất cả video nhưng vì họ là con người và sử dụng các tiêu chuẩn của cộng đồng địa phương nên không phải lúc nào nội dung cũng được bạn chấp nhận. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng Dịch vụ và Nội dung có thể chứa lỗi hoặc thiếu sót.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Mandetra dựa vào người kiểm duyệt là nhà giáo dục của mình, những người không phải là nhân viên của Mandetra, để sàng lọc hoặc xem xét nội dung được xuất bản trên Dịch vụ để xác định xem nội dung đó có chứa tài liệu sai lệch hoặc phỉ báng hay tài liệu xúc phạm, không đứng đắn, có thể bị phản đối hay không. chứa lỗi hoặc thiếu sót. Trong mọi trường hợp, Mandetra sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ người dùng nào hoặc Nội dung của bên thứ ba khác, bao gồm nhưng không giới hạn đối với bất kỳ hành vi phỉ báng, sai sự thật, lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ Nội dung nào như vậy hoặc đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào là kết quả của việc sử dụng hoặc xuất bản bất kỳ Nội dung nào như vậy được đăng, gửi qua email hoặc được truyền qua Dịch vụ. Mandetra không đảm bảo rằng bất kỳ Nội dung nào sẽ làm bạn hài lòng.

Điều khoản và Điều kiện của Kênh. Người điều hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả nội dung có trên kênh của họ, Mandetra không chịu trách nhiệm về nội dung kênh.

Thỏa thuận người dùng không vi phạm quyền sở hữu của nhà xuất bản. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng quyền của bạn để xem nội dung của nhà xuất bản mà bạn truy cập trên hoặc thông qua Dịch vụ Mandetra bị giới hạn nghiêm ngặt đối với các điều khoản của những quyền mà bạn có được liên quan đến việc bạn mua Nội dung. Trừ khi được cho phép rõ ràng bởi các quyền đó, bạn không được sao chép, tái sản xuất, sửa đổi, xuất bản, truyền tải, chuyển nhượng hoặc bán, duy trì, lưu giữ, tạo các tác phẩm phái sinh từ, phân phối hoặc phân phối lại, thực hiện, liên kết, hiển thị hoặc theo bất kỳ cách nào khai thác bất kỳ Nội dung nào có được thông qua Dịch vụ Mandetra, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc kết hợp dữ liệu và hoặc Nội dung từ Dịch vụ vào bất kỳ e-mail, tìm kiếm, danh mục, thư mục hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ “trang trắng” khác, cho dù dựa trên trình duyệt, dựa trên các ứng dụng trang web khách hàng độc quyền, dựa trên web hoặc cách khác.

Bảo mật. Trang web Mandetra hiện tại hoặc trong tương lai có thể cho phép gửi video hoặc các thông tin liên lạc khác do bạn và những người dùng khác (“Nội dung gửi của người dùng”) và lưu trữ, chia sẻ và/hoặc xuất bản Nội dung gửi của người dùng đó. Bạn hiểu rằng cho dù Nội dung gửi của người dùng đó có được xuất bản hay không, Mandetra không đảm bảo bất kỳ sự bảo mật nào đối với bất kỳ nội dung gửi nào.

Nội dung do người dùng tạo. Bạn phải tự chịu trách nhiệm về Nội dung do người dùng gửi của mình và hậu quả của việc đăng hoặc xuất bản chúng. Liên quan đến Nội dung gửi của người dùng, bạn khẳng định, tuyên bố và/hoặc đảm bảo rằng: (i) bạn sở hữu hoặc có giấy phép, quyền, sự đồng ý và quyền cần thiết để sử dụng và cho phép Mandetra sử dụng tất cả bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác đối với bất kỳ và tất cả Nội dung do người dùng gửi để cho phép đưa vào và sử dụng Nội dung do người dùng gửi theo cách mà Trang web và các Điều khoản dịch vụ này dự tính; và (ii) bạn có văn bản đồng ý, cho phép,

Cuộc thi. Khi tham gia bất kỳ cuộc thi nào trên trang Mandetra hoặc bất kỳ cuộc thi nào được liên kết đến từ trang Mandetra, bạn phải tuân thủ tất cả các Điều kiện hoặc Hạn chế của Cuộc thi sau đây ngoài mọi quy tắc đã nêu hoặc bằng văn bản ở bất kỳ nơi nào khác: (i) Bạn phải từ 13 tuổi trở lên tuổi trở lên (hoặc có sự cho phép rõ ràng của phụ huynh) tham gia bất kỳ cuộc thi nào của Mandetra. (ii) Giải thưởng không được chuyển nhượng hoặc quy đổi thành tiền mặt. (iii) Bạn phải là Công dân Việt Nam để đủ điều kiện nhận tất cả các giải thưởng. (iv) Mandetra và các đối tác, chi nhánh, nhà tài trợ, nhân viên hoặc cán bộ của họ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ mục nhập nào bị mất, bị trì hoãn, bị đánh cắp hoặc không đầy đủ hoặc mục bị trì hoãn hoặc bị mất do lỗi hoặc sự chậm trễ liên quan đến hệ thống máy tính của chúng tôi hoặc các sự cố như vậy ảnh hưởng đến tất cả hoặc một phần của internet.

Để rõ ràng, bạn giữ lại tất cả các quyền sở hữu của mình trong Nội dung gửi của người dùng. Tuy nhiên, bằng cách gửi Nội dung do người dùng gửi tới Mandetra, theo đây, bạn cấp cho Mandetra giấy phép toàn cầu, không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể cấp phép lại và có thể chuyển nhượng để sử dụng, sao chép, phân phối, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh, hiển thị và thực hiện Nội dung do người dùng gửi trong kết nối với Trang web Mandetra và hoạt động kinh doanh của Mandetra (và người kế nhiệm nó), bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc quảng bá và phân phối lại một phần hoặc toàn bộ Trang web Mandetra (và các sản phẩm phái sinh của nó) ở bất kỳ định dạng phương tiện nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào. Theo đây, bạn cũng cấp cho mỗi người dùng Trang web Mandetra giấy phép không độc quyền để truy cập Nội dung gửi của Người dùng của bạn thông qua Trang web và để sử dụng, sao chép, phân phối, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh của, hiển thị và thực hiện các Đệ trình của Người dùng như được cho phép thông qua chức năng của Trang web và theo các Điều khoản Dịch vụ này. Giấy phép nói trên do bạn cấp sẽ chấm dứt sau khi bạn xóa hoặc xóa Nội dung gửi của người dùng khỏi Trang web Mandetra.

6. Thủ tục gỡ xuống
Để xóa nội dung bị cáo buộc vi phạm khỏi Mandetra.com hoặc để vô hiệu hóa quyền truy cập vào nội dung bị cáo buộc vi phạm, chủ sở hữu bản quyền phải cung cấp thông báo cho Mandetra với các thông tin sau:

 • Tên, địa chỉ và chữ ký điện tử của bên khiếu nại
 • Các tài liệu vi phạm và vị trí Internet của chúng, hoặc nếu nhà cung cấp dịch vụ là một “công cụ định vị thông tin” như công cụ tìm kiếm, tham chiếu hoặc liên kết đến tài liệu vi phạm tài liệu.
 • Đủ thông tin để xác định tác phẩm có bản quyền.
 • Tuyên bố của chủ sở hữu rằng chủ sở hữu thực sự tin rằng không có cơ sở pháp lý nào cho việc sử dụng các tài liệu bị khiếu nại.
 • Tuyên bố về tính chính xác của thông báo và, theo hình phạt nếu khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu.
 • Sau khi có thông báo cho Mandetra hoặc trong trường hợp Mandetra tự phát hiện ra tài liệu vi phạm, Mandetra sẽ nhanh chóng xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu đó. Các điều khoản không yêu cầu Mandetra phải thông báo cho cá nhân chịu trách nhiệm về tài liệu bị cáo buộc vi phạm trước khi tài liệu đó bị xóa, nhưng họ yêu cầu thông báo sau khi tài liệu bị xóa.

7. Truyền thông
Bằng cách tạo Tài khoản trên dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý đăng ký nhận bản tin, tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và các thông tin khác mà chúng tôi có thể gửi. Tuy nhiên, bạn có thể từ chối nhận bất kỳ hoặc tất cả các thông tin liên lạc này từ chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký hoặc hướng dẫn được cung cấp trong bất kỳ email nào chúng tôi gửi.

8. Đăng ký
Một số phần của Dịch vụ được lập hóa đơn trên cơ sở đăng ký (“(các) Đăng ký”). Bạn sẽ được lập hóa đơn trước trên cơ sở định kỳ và định kỳ (“Chu kỳ thanh toán”). Chu kỳ thanh toán được thiết lập trên cơ sở hàng năm.
Vào cuối mỗi Chu kỳ thanh toán, Đăng ký của bạn sẽ tự động gia hạn theo các điều kiện chính xác như nhau trừ khi bạn hủy đăng ký hoặc Mandetra hủy đăng ký. Bạn có thể hủy gia hạn Đăng ký của mình thông qua trang quản lý tài khoản trực tuyến của mình hoặc bằng cách liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng của Mandetra.
Phương thức thanh toán hợp lệ, bao gồm thẻ tín dụng hoặc hóa đơn cho tổ chức của bạn được yêu cầu để xử lý thanh toán cho Đăng ký của bạn. Bạn phải cung cấp cho Mandetra thông tin thanh toán chính xác và đầy đủ bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ, tỉnh, mã zip, số điện thoại và thông tin về phương thức thanh toán hợp lệ. Bằng cách gửi thông tin thanh toán như vậy, bạn tự động ủy quyền cho Mandetra tính tất cả các khoản phí Đăng ký phát sinh thông qua tài khoản của bạn đối với bất kỳ công cụ thanh toán nào như vậy.
Nếu thanh toán tự động không xảy ra vì bất kỳ lý do gì, Mandetra sẽ phát hành hóa đơn điện tử cho biết bạn phải tiến hành thủ công, trong một ngày hạn chót nhất định, với khoản thanh toán đầy đủ tương ứng với thời hạn thanh toán như được nêu trên hóa đơn.

9. Thay đổi phí
Mandetra theo quyết định riêng của mình và bất cứ lúc nào, có thể sửa đổi phí Đăng ký cho các Đăng ký. Mọi thay đổi về phí Đăng ký sẽ có hiệu lực vào cuối Chu kỳ Thanh toán hiện tại.
Mandetra sẽ cung cấp cho bạn thông báo trước hợp lý về bất kỳ thay đổi nào về phí Đăng ký để bạn có cơ hội chấm dứt Đăng ký trước khi thay đổi đó có hiệu lực.
Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi thay đổi về phí Đăng ký có hiệu lực cấu thành việc bạn đồng ý thanh toán số tiền phí Đăng ký đã sửa đổi.

10. Hoàn lại tiền
Một số yêu cầu hoàn tiền cho Đăng ký có thể được Mandetra xem xét trên cơ sở từng trường hợp và được cấp theo quyết định riêng của Mandetra.

11. Hành vi người dùng, quy tắc và thực hành kiểm duyệt
Tất cả Người dùng phải tuân thủ các quy tắc hành vi chi phối trang web. Chúng tôi không chấp nhận nội dung và hành vi thể hiện sự thô tục, hành vi tình dục, ảnh khỏa thân, nhắc đến rượu hoặc ma túy, phân biệt chủng tộc hoặc phân biệt giới tính hoặc cố chấp, nội dung tôn giáo, bắt nạt, troll, tự ngược đãi bản thân, lạm dụng gia đình, lạm dụng chất kích thích, vũ khí, đe dọa, bạo lực, hack hoặc hành vi lừa đảo (hoặc đe dọa), không khoan dung hoặc bất kỳ hành vi nào khác cản trở khả năng tận hưởng trải nghiệm an toàn và thú vị của người dùng. Nếu bất kỳ người dùng nào bị phát hiện có lỗi khi chia sẻ loại hành vi này trong nội dung được tải lên, nhận xét, trò chuyện, tên người dùng hoặc bất kỳ hình thức Nội dung do người dùng tạo nào khác, người đó có thể bị xóa vĩnh viễn khỏi quyền truy cập Trang web và trong trường hợp cực đoan, bị báo cáo đến Chính quyền địa phương.

Ngoài những điều trên, bạn đồng ý rõ ràng rằng bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ Mandetra để:

 • Tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc đăng liên kết đến bất kỳ Nội dung nào bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, tra tấn, phỉ báng, thô tục, tục tĩu, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai, thù địch hoặc phân biệt chủng tộc , tình dục, dân tộc hoặc phản cảm khác.
 • Tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc đăng liên kết đến bất kỳ Nội dung nào khuyến khích hoạt động bất hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn việc cung cấp hướng dẫn cho hoạt động bất hợp pháp.
 • Tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc đăng liên kết đến bất kỳ Nội dung nào khai thác hình ảnh của trẻ em dưới 13 tuổi hoặc tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân thuộc về trẻ em dưới 13 tuổi trừ khi bạn hoặc trường của bạn nhận được văn bản quyền sử dụng hình ảnh của họ trong video hoặc gây hại cho trẻ vị thành niên theo bất kỳ cách nào khác.
 • Thu thập hoặc lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân về những người dùng khác vì mục đích thương mại hoặc bất hợp pháp.
 • Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở viên chức, nhân viên của Mandetra hoặc tuyên bố sai sự thật hoặc xuyên tạc mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức hoặc sử dụng địa chỉ email gây hiểu lầm hoặc làm sai lệch thông tin ở đầu trang, chân trang, đường dẫn trả lại hoặc bất kỳ phần nào của bất kỳ thông tin liên lạc nào, kể cả email, được truyền qua Dịch vụ.
 • Tải lên, đăng, gửi email, truyền hoặc đăng liên kết đến bất kỳ Nội dung nào mà bạn không có quyền truyền theo bất kỳ luật hoặc quy định nào hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác (chẳng hạn như thông tin nội bộ hoặc thông tin độc quyền và bí mật được biết hoặc tiết lộ như một phần của các mối quan hệ việc làm hoặc theo các thỏa thuận không tiết lộ) hoặc tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc đăng liên kết đến bất kỳ Nội dung nào vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền sở hữu nào khác (“Quyền”) của bất kỳ bên, hoặc góp phần xúi giục hoặc tạo điều kiện cho hành vi vi phạm đó. Việc cấm này sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, các hình thức vi phạm bản quyền phần mềm sau:
 • Cung cấp phần mềm có bản quyền hoặc Nội dung khác đã bị xóa bảo vệ bản quyền.
 • Cung cấp các số sê-ri cho phần mềm có thể được sử dụng để xác thực hoặc đăng ký phần mềm một cách bất hợp pháp.
 • Cung cấp các công cụ có sẵn không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài phần mềm “bẻ khóa” hoặc Nội dung có bản quyền khác.
 • Cung cấp bất kỳ tệp phần mềm nào mà người dùng không sở hữu bản quyền hoặc có quyền hợp pháp để cung cấp.
 • Tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc đăng liên kết đến bất kỳ quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, tài liệu quảng cáo, “thư rác”, “thư rác”, “thư dây chuyền”, “kế hoạch kim tự tháp” hoặc bất kỳ hình thức chào mời nào khác, ngoại trừ trong những khu vực được chỉ định cho mục đích đó.
 • Tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc đăng liên kết đến bất kỳ tài liệu nào có chứa vi-rút phần mềm, sâu máy tính, trojan, bom hẹn giờ, cửa bẫy hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp hoặc chương trình nào khác hoặc yêu cầu thông tin lặp đi lặp lại được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính hoặc phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào hoặc làm giảm chất lượng, cản trở hiệu suất hoặc làm giảm chức năng của Dịch vụ hoặc Mandetra.
 • Tiến hành các cuộc thi và chương trình khuyến mãi của riêng bạn hoặc tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc đăng liên kết đến bất kỳ Nội dung nào liên quan đến xổ số, cuộc thi hoặc trò chơi yêu cầu người tham gia trả phí.
 • Can thiệp hoặc làm gián đoạn Dịch vụ hoặc máy chủ hoặc mạng được kết nối với Dịch vụ hoặc không tuân theo bất kỳ yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định nào của mạng được kết nối với Dịch vụ.
 • Cố ý hoặc vô ý vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào của địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế.
 • Không hoàn thành bất kỳ giao dịch nào sau khi gửi đơn đặt hàng mua bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào, tuân theo bất kỳ điều khoản và điều kiện cụ thể nào điều chỉnh các giao dịch đó hoặc gửi bất kỳ đơn đặt hàng mua hàng hóa hoặc dịch vụ nào mà bạn không có ý định hoàn thành giao dịch.
 • Mua bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào mà bạn bị cấm mua hoặc sở hữu theo bất kỳ luật nào áp dụng cho bạn trong khu vực tài phán của bạn. Trách nhiệm đảm bảo tuân thủ tất cả các luật đó sẽ chỉ thuộc về người dùng. Bằng cách gửi đơn đặt hàng để mua hàng hóa hoặc dịch vụ, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền hợp pháp để mua hàng hóa hoặc dịch vụ đó.
 • Dịch ngược, tháo rời, sửa đổi, dịch, điều chỉnh, đảo ngược kỹ thuật, tạo các sản phẩm phái sinh từ hoặc cấp phép phụ cho bất kỳ phần mềm nào được triển khai liên quan đến Dịch vụ.
 • Quảng cáo, chào bán hoặc bán bất kỳ mặt hàng nào mà bạn bị cấm quảng cáo hoặc bán theo bất kỳ luật hiện hành nào của địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế, bao gồm các quy định có hiệu lực pháp luật, hoặc quảng cáo, chào bán hoặc bán bất kỳ mặt hàng nào mục sau đây:
 • Bất kỳ loại súng, chất nổ hoặc vũ khí nào.
 • Bất kỳ thực phẩm nào không được đóng gói hoặc không tuân thủ tất cả các luật điều chỉnh việc bán thực phẩm cho người tiêu dùng bởi các thương gia thương mại.
 • Bất kỳ đồ uống có cồn.
 • Bất kỳ sản phẩm thuốc lá nào dùng cho người, bao gồm nhưng không giới hạn ở thuốc lá điếu và xì gà. Bất kỳ mục nào không đứng đắn hoặc tục tĩu, có tính thù địch hoặc phân biệt chủng tộc, tình dục, dân tộc hoặc có thể bị phản đối, có chứa nội dung khiêu dâm trẻ em, có bản chất khiêu dâm hoặc có hại cho trẻ vị thành niên.
 • Bất kỳ chất hoặc dược phẩm bị kiểm soát nào.
 • Bất kỳ mặt hàng nào là hàng giả hoặc bị đánh cắp.
 • Bất kỳ mặt hàng nguy hiểm.
 • Bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào không tồn tại trên thực tế.
 • Bất kỳ chứng khoán đã đăng ký hoặc chưa đăng ký.
 • Bất kỳ mục nào vi phạm hoặc xâm phạm quyền của các bên khác.
 • Bất kỳ mặt hàng nào mà bạn không có quyền hợp pháp để bán.
 • Bất kỳ mục nào làm như vậy thông qua Mandetra hoặc Dịch vụ sẽ khiến Mandetra vi phạm bất kỳ luật nào.

Bạn thừa nhận và đồng ý rõ ràng rằng Mandetra có thể bảo toàn Nội dung và cũng có thể tiết lộ Nội dung nếu luật pháp yêu cầu làm như vậy hoặc với niềm tin thiện chí rằng việc bảo toàn hoặc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để:
(a) tuân thủ quy trình pháp lý; (b) thực thi các Điều khoản và Điều kiện; (c) phản hồi các khiếu nại rằng bất kỳ Nội dung nào vi phạm quyền của bên thứ ba; hoặc (d) bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của Mandetra, người dùng của Mandetra và công chúng. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc xử lý kỹ thuật và truyền Dịch vụ, bao gồm cả Nội dung của bạn, có thể liên quan đến (a) truyền qua các mạng khác nhau; và (b) các thay đổi để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của các mạng hoặc thiết bị kết nối. Ngoài ra, bạn xác nhận và đồng ý rằng các dữ liệu khác do Mandetra thu thập và lưu giữ liên quan đến người dùng có thể được tiết lộ theo Chính sách quyền riêng tư của Mandetra.
Mandetra cũng có thể đình chỉ hoặc chấm dứt bất kỳ tài khoản người dùng nào cho bất kỳ Dịch vụ nào do người dùng không hoạt động. Ví dụ: tài khoản Mandetra có thể bị chấm dứt hoặc tạm ngưng nếu người dùng không đăng nhập được vào Dịch vụ Mandetra trong một khoảng thời gian dài. Những gì được coi là “người dùng không hoạt động” khác nhau tùy thuộc vào Dịch vụ. Nếu một trong các tài khoản của bạn bị đình chỉ hoặc chấm dứt do không hoạt động, quyền sử dụng Dịch vụ đó của bạn sẽ ngay lập tức chấm dứt.

12. Thông báo và Thủ tục Khiếu nại về Vi phạm Bản quyền hoặc Sở hữu Trí tuệ.
Mandetra tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác. Tuy nhiên, Mandetra không xác nhận một cách độc lập rằng tất cả Nội dung được cung cấp thông qua Dịch vụ Mandetra đều do chủ bản quyền hợp lệ cung cấp. Trong trường hợp Mandetra biết rằng Nội dung được xuất bản trên hoặc thông qua Dịch vụ Mandetra đã được cung cấp bởi một người không phải là chủ sở hữu quyền hợp lệ, Mandetra có thể, trong các trường hợp thích hợp và theo quyết định của mình, vô hiệu hóa và/hoặc chấm dứt việc xuất bản nội dung đó. Nội dung. Nếu bạn tin rằng tác phẩm của mình đã bị sao chép hoặc xuất bản theo cách cấu thành hành vi vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bạn đã bị vi phạm theo cách khác, vui lòng cung cấp cho Mandetra thông tin sau:

 • chữ ký điện tử hoặc chữ ký vật lý của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền hoặc lợi ích sở hữu trí tuệ khác;
 • mô tả về tác phẩm có bản quyền hoặc tài sản trí tuệ khác mà bạn cho là đã bị vi phạm;
 • mô tả về vị trí hoặc tìm thấy tài liệu mà bạn cho là vi phạm trên trang web hoặc Dịch vụ;
 • địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn (hoặc cha mẹ/người giám hộ của bạn);
 • một tuyên bố của bạn rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng đang tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép;
 • tuyên bố của bạn, được đưa ra theo hình phạt nếu khai man, rằng thông tin trên trong Thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ.

Có thể liên hệ với Mandetra về các khiếu nại về bản quyền hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ khác như sau:
Qua đường bưu điện: CL59, Khu đô thị Nam La Khê P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội.
Để hiểu đầy đủ về bất kỳ quyền và hoặc biện pháp khắc phục nào bạn có thể có trong trường hợp vi phạm, vui lòng tham khảo ý kiến ​​luật sư.

13. Giấy phép Nội dung.
Trừ khi Chính sách quyền riêng tư của Mandetra có quy định khác, đối với bất kỳ Nội dung nào bạn đăng trên, lên hoặc thông qua Mandetra hoặc Dịch vụ, bạn cấp cho Mandetra giấy phép sử dụng, sao chép, truyền vĩnh viễn, miễn phí bản quyền trên toàn thế giới. , hiển thị công khai, biểu diễn công khai, tạo các phần tổng hợp bao gồm, tạo các sản phẩm phái sinh và phân phối Nội dung đó để xuất bản và quảng bá Nội dung đó liên quan đến Dịch vụ cụ thể cũng như để xuất bản và quảng bá Nội dung đó ở nơi khác trong SchoolTube và Dịch vụ. Giấy phép đó sẽ được áp dụng đối với bất kỳ hình thức, phương tiện hoặc công nghệ nào hiện đã biết hoặc được phát triển sau này.

14. TỪ CHỐI BẢO HÀNH

MANDETRA VÀ CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG,” KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO. TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM RÕ RÀNG, NGỤ Ý VÀ THEO LUẬT, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG CÓ THỂ CÓ THỂ BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ VIỆC KHÔNG VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU, ĐỀU ĐƯỢC MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM RÕ RÀNG TRONG PHẠM VI LUẬT PHÁP CHO PHÉP. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, MANDETRA TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO ĐỐI VỚI TÍNH BẢO MẬT, TIN CẬY, KỊP THỜI VÀ HIỆU SUẤT CỦA CÁC DỊCH VỤ. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, MANDETRA TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ HOẶC HÀNG HÓA KHÁC NHẬN QUA HOẶC QUẢNG CÁO TRÊN CÁC DỊCH VỤ HOẶC NHẬN QUA BẤT KỲ LIÊN KẾT NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG DỊCH VỤ, CŨNG NHƯ BẤT KỲ THÔNG TIN HOẶC LỜI KHUYÊN NÀO NHẬN QUA CÁC DỊCH VỤ HOẶC QUA BẤT KỲ LIÊN KẾT NÀO CUNG CẤP TRONG CÁC DỊCH VỤ. MANDETRA TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TƯƠNG TỰ, TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO ĐỐI VỚI BẤT KỲ THÔNG TIN HOẶC TƯ VẤN NÀO CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA DỊCH VỤ. BẠN HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý RẰNG MANDETRA TỪ CHỐI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI TÍNH CHÍNH XÁC, NỘI DUNG, ĐẦY ĐỦ, HỢP PHÁP, TIN CẬY HOẶC KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG HOẶC TÍNH SẴN CÓ CỦA THÔNG TIN HOẶC TÀI LIỆU TRONG DỊCH VỤ. MANDETRA TUYỆT ĐỐI BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO VỀ VIỆC XÓA, LỖI LƯU TRỮ, CHUYỂN PHÁT SAI HOẶC CHUYỂN PHÁT KHÔNG KỊP THỜI BẤT KỲ THÔNG TIN HOẶC TÀI LIỆU NÀO. MANDETRA TUYỆT ĐỐI BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ TÁC HẠI NÀO DO TẢI XUỐNG HOẶC TRUY CẬP BẤT KỲ THÔNG TIN HOẶC TÀI LIỆU NÀO QUA CÁC DỊCH VỤ, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, TÁC HẠI DO VIRUS HOẶC CÁC TÍNH NĂNG HẠI HẠI HOẶC SỰ Ô NHIỄM TƯƠNG TỰ GÂY RA. MANDETRA KHÔNG ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI ĐỘ TIN CẬY HOẶC KHẢ NĂNG TRUY CẬP CỦA CÁC TRANG WEB THÀNH VIÊN HOẶC BẤT KỲ PHƯƠNG TIỆN LƯU TRỮ NÀO DO MANDETRA CUNG CẤP. BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO TẢI XUỐNG HOẶC CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUYẾT ĐỊNH VÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN VÀ RẰNG BẠN SẼ CHỊU CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MÁY TÍNH CỦA BẠN HOẶC MẤT DỮ LIỆU DO VIỆC TẢI XUỐNG NỘI DUNG NÀY VẬT LIỆU.

Một số khu vực pháp lý không cho phép từ chối trách nhiệm bảo đảm ngụ ý. Trong các khu vực pháp lý như vậy, các tuyên bố từ chối trách nhiệm nêu trên có thể không áp dụng cho bạn trong chừng mực chúng liên quan đến các bảo đảm ngụ ý.

15. TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
BẠN HIỂU RÕ RÀNG VÀ ĐỒNG Ý RẰNG TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO MANDETRA HOẶC NGƯỜI CẤP PHÉP CỦA MANDETRA SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ NGƯỜI DÙNG NÀO VỀ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC LẠM DỤNG VÀ TIN CẬY CỦA NGƯỜI DÙNG ĐÓ VÀO CÁC DỊCH VỤ. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐÓ SẼ ÁP DỤNG ĐỂ NGĂN CHẶN VIỆC PHỤC HỒI CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, DO HẬU QUẢ, ĐẶC BIỆT, LÀM MẪU VÀ TRÁCH NHIỆM (THẬM CHÍ NẾU MANDETRA HOẶC NGƯỜI CẤP PHÉP CỦA MANDETRA ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY). GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐÓ SẼ ÁP DỤNG CHO DÙ THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC LẠM DỤNG VÀ TIN CẬY VÀO CÁC DỊCH VỤ, TỪ VIỆC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TỪ VIỆC GIÁN ĐOẠN, TẠM NGỪNG HOẶC CHẤM DỨT DỊCH VỤ (BAO GỒM NHỮNG THIỆT HẠI NÀY DO BÊN THỨ BA GÂY RA). GIỚI HẠN NÀY CŨNG ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI PHÁT SINH DO CÁC DỊCH VỤ KHÁC HOẶC HÀNG HÓA NHẬN QUA HOẶC QUẢNG CÁO TRÊN CÁC DỊCH VỤ HOẶC NHẬN QUA BẤT KỲ LIÊN KẾT NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG CÁC DỊCH VỤ, CŨNG NHƯ BẤT KỲ THÔNG TIN HOẶC TƯ VẤN NÀO NHẬN QUA HOẶC QUẢNG CÁO TRÊN DỊCH VỤ HOẶC NHẬN QUA BẤT KỲ LIÊN KẾT NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG DỊCH VỤ. GIỚI HẠN ĐÓ SẼ ÁP DỤNG, KHÔNG GIỚI HẠN, ĐỐI VỚI CHI PHÍ MUA HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ, LỢI NHUẬN HOẶC MẤT DỮ LIỆU. GIỚI HẠN ĐÓ SẼ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI HIỆU SUẤT HOẶC SỰ KHÔNG HIỆU SUẤT CỦA CÁC DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ THÔNG TIN HOẶC HÀNG HÓA NÀO XUẤT HIỆN TRÊN, HOẶC ĐƯỢC LIÊN KẾT HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN MẠNG MANDETRA THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO. GIỚI HẠN ĐÓ SẼ ÁP DỤNG BẤT KỲ THẤT BẠI NÀO VỀ MỤC ĐÍCH THIẾT YẾU CỦA BẤT KỲ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC CÓ GIỚI HẠN NÀO. GIỚI HẠN ĐÓ SẼ ÁP DỤNG TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, MANDETRA HOẶC NGƯỜI CẤP PHÉP CỦA MANDETRA SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ SỰ CHẬM TRỄ HOẶC KHÔNG HOẠT ĐỘNG NÀO LÀ KẾT QUẢ TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP TỪ CÁC HÀNH ĐỘNG TỰ NHIÊN, CÁC LỰC LƯỢNG HOẶC NGUYÊN NHÂN NGOÀI SỰ KIỂM SOÁT HỢP LÝ CỦA MANDETRA, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, LỖI MẠNG, LỖI THIẾT BỊ MÁY TÍNH, THIẾT BỊ VIỄN THÔNG Hỏng hóc, Hỏng hóc thiết bị khác, Hỏng điện, đình công, tranh chấp lao động, bạo loạn, khởi nghĩa, rối loạn dân sự, thiếu lao động hoặc vật tư, hỏa hoạn, lũ lụt, bão, nổ, thiên tai, chiến tranh, hành động của chính phủ, mệnh lệnh của trong và ngoài nước TÒA ÁN HOẶC TÒA ÁN, SỰ KHÔNG THI HÀNH CỦA CÁC BÊN THỨ BA, HOẶC MẤT HOẶC BIẾN ĐỘNG VỀ NHIỆT, ÁNH SÁNG HOẶC ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ.

Trong một số khu vực pháp lý, giới hạn trách nhiệm pháp lý không được phép. Trong các khu vực pháp lý như vậy, giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn.

16. Tiền bồi thường.
Khi được pháp luật cho phép, bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Mandetra và các công ty con, chi nhánh, cán bộ, đại lý, người đồng thương hiệu hoặc đối tác khác và nhân viên không bị tổn hại trước bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, kể cả phí luật sư hợp lý, do bất kỳ bên thứ ba nào đưa ra do hoặc phát sinh từ Nội dung mà bạn gửi, đăng, truyền hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ, việc bạn sử dụng Dịch vụ, việc bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này hoặc bất kỳ điều khoản, điều kiện, chính sách hoặc yêu cầu sử dụng Mandetra nào được công bố hiện hành, hoặc bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của người khác.

17. Không phân biệt đối xử.
Mandetra không phân biệt đối xử dựa trên tuổi tác, giới tính, chủng tộc, sắc tộc, quốc tịch, tôn giáo, khuynh hướng tình dục hoặc bất kỳ tình trạng được bảo vệ nào khác.

18. Câu hỏi.
Vui lòng gửi bất kỳ câu hỏi nào đến:
Công ty TNHH Mandetra
CL59, Khu đô thị Nam La Khê P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

19. Đồng ý với Quyền tài phán độc quyền, Miễn trừ phản đối.
Các Điều khoản và Điều kiện này cũng như mối quan hệ giữa bạn và Mandetra sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của đất nước Việt Nam bất kể mâu thuẫn với các quy định của pháp luật. Bạn đồng ý tuân theo quyền tài phán cá nhân và độc quyền của các tòa án nằm trong thành phố Hà Nội để phân xử bất kỳ và tất cả các khiếu nại phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch vụ Mandetra và bạn từ bỏ mọi phản đối đối với điều đó.

20. Chính sách liên kết
Bạn có thể liên kết đến Mandetra.com nếu: bạn là đối tác hoặc nhà tài trợ chính thức của Mandetra.com. bạn là một trường học hoặc tổ chức tích cực tham gia chia sẻ phương tiện trên Mandetra.com. bạn là một tổ chức cung cấp thông tin chất lượng cao về chia sẻ phương tiện của sinh viên, an toàn trên internet hoặc giáo dục. bạn là một tổ chức phục vụ nhu cầu giáo dục hoặc an toàn trên internet của các nhà giáo dục, học sinh hoặc phụ huynh của học sinh. bạn là một tổ chức thực hiện sứ mệnh của Mandetra nhằm khuyến khích học sinh chia sẻ phương tiện, tạo một nơi an toàn cho việc chia sẻ phương tiện đó hoặc khuyến khích công nghệ mới trong lớp học.
Mandetra mong đợi các tiêu chuẩn cao từ các trang web liên kết đến Mandetra.com. Các tổ chức và trang web của họ phải có đạo đức và trình bày thông tin thực tế mà không gây hiểu lầm cho người xem.
Mandetra không yêu cầu phê duyệt từng trường hợp để liên kết với Mandetra.com. Nếu bạn chọn liên kết đến Mandetra.com, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản nêu dưới đây. Mandetra có quyền thay đổi các điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Điều kiện:
(I) Liên kết có thể là một liên kết hoạt động, chỉ có văn bản được đánh dấu rõ ràng “Mandetra.com” hoặc một trong các biểu trưng đã đăng ký nhãn hiệu của Mandetra có sẵn trên Mandetra.com.
(II) Mối quan hệ giữa Mandetra và tổ chức của bạn phải được truyền đạt rõ ràng. Ví dụ:
Xem các video (hoặc hình ảnh) của chúng tôi trên Mandetra.com hoặc “tên tổ chức của bạn” hỗ trợ (hoặc đề xuất) Mandetra.com (được sử dụng khi được đưa vào danh sách các trang web an toàn, giáo dục hoặc chia sẻ phương tiện khác)

Mandetra có quyền chấm dứt mọi liên kết đến Mandetra.com bất kỳ lúc nào mà không cần đưa ra lý do hoặc cảnh báo. Nếu Mandetra chọn thực hiện quyền này, bạn sẽ phải xóa liên kết của mình ngay lập tức.

Trang web này sử dụng cookie và yêu cầu dữ liệu cá nhân của bạn để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn.